Hopp til innhold

Sauherad barne- og ungdomsskole

Skorve har bygd ny skole på Gvarv for Midt-Telemark kommune.

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Midt-Telemark kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise
Areal:
4730 m2 BTA
Byggetid:
2019-2021
Kontraktssum:
143 mill

Vi har bygd ny skole for 5. til 10. klassetrinn. Det nye bygget er bygd i massivtre, betong og stål. Skolens trinnarealer er i massivtre, mens administrasjonsfløyen er oppført i stål med hulldekker. Samla areal for nybygget er på 4730 m2 BTA. Begge eksisterende skolebygg var i drift mens vi bygget nytt. Eksisterende 5. til  10. klassetrinn/bygget blei revet etter at nybygget var tatt i bruk. 

Siden skolen var i drift på vanlig måte, måtte vi tilrettelegge arbeidet på en sikker måte mens byggingen pågikk. Med god informasjon og tett samarbeid med skolen, fant vi i fellesskap gode løsninger for bygging og drift av skolen.

Bygget er prosjektert og utført iht TEK17 med passivhusstandard iht NS 3701:2012. 

Arbeidet inneholdt også rivning og opparbeidelse av nytt uteområde med lekeaktiviteter som; ballbane, sandvolleyballbane, skatebane, basketbane, ny rundkjøring for busser, fortau med av- og påstigning og nytt VA anlegg på hele området. Prosjektet blei utført med høy standard på tekniske anlegg. Avansert LED-belysning, og fjernvarme fra lokalt flisfyringsanlegg med gulvvarme.

Byggherren var veldig fornøyd med resultatet og samarbeidet. Bygget blei overlevert med null mangler på tømrerarbeidet.

Entrepriseform: Totalentreprise

Skorve har bygd ny skole for 5. til 10. klassetrinn. På småskolen er det mindre innvendige ombygginger samt en tilknytning mot nybygget. Det nye bygget er bygd i massivtre, betong og stål. Skolens trinnarealer blei oppført i massivtre, mens administrasjonsfløyen er oppført i stål med hulldekker. Begge eksisterende skolebygg var i drift mens vi bygde nytt. Bygget med 5. til 10. kl trinn blei revet etter at nybygget blei tatt i bruk.  Vi måtte tilrettelegge arbeidet på en sikker måte. Men med god informasjon og tett samarbeid med skolen, fant vi i fellesskap gode løsninger for bygging og drift av skolen. Bygget er prosjektert og utført iht TEK17 med passivhusstandard iht NS 3701:2012.  Arbeidet bestod også av opparbeidelse av nytt uteområde med ballbane, volleyballbane, skatebane, basketbane, ny rundkjøring for busser, fortau med av- og påstigning og nytt VA-anlegg på hele området. Prosjektet blei utført med høy standard på tekniske anlegg. Avansert LED belysning, og  fjernvarme fra lokalt flisfyringsanalegg med gulvvarme.