Hopp til innhold

Kviteseid skule

Skolen fra 1977 har blitt "ny"

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Kviteseid kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise
Areal:
3000 m2
Byggetid:
2018-2019
Kontraktssum:
36 mill

Bakgrunnen for prosjektet var behovet for å ruste opp et skolebygg som var fra midten av 70-tallet. Bygget svarte ikke til påkrevd standard på flere områder som gjaldt bl.a lys- og luftkvalitet. Prosjektet blei lyst ut som en samspillkontrakt i to faser. Fase en som en prosjekterings- og planleggingsfase der man ut i fra en budsjettramme og gitte krav skulle bli enige om en målpris. Fase to var byggefasen. Kviteseid kommune valgte å gå videre til fase to med oss.

Etter vedtak i kommunestyre startet Skorve arbeidet med ombygging og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i desember 2018. Planlagt skolestart var januar 2020. Et omfattende prosjekt hvor eksisterende bygg fremsto som mørk, uten utsyn og kontakt med omgivelser og uoversiktlig romløsning. Noen av klasserommene fungerte som permanent gjennomgang for tilgang til andre klasserom og skolebibliotek. Under det veldige betongkasettaket lå en liten luftegård.

Løsningen blei glasstak over luftegården, opparbeidelse av nytt og innbydende bibliotek, delvis glassfasade der nytt skolekjøkken og fellesområde blei etablert, samt omplassering av administrasjon og pauserom for lærere. Et trygt skolemiljø, mindre avstander og lærere nærmere der det skjer. Større lærerkontor og etablering av avdeling for elever med spesielle behov. Bedre utnyttelse av arealer for sløyd og kunst/håndverk, med blant annet egne sy- og maskinrom.

Prosjektet blei overlevert med fullstendig oppgradering av alle tekniske anlegg, samt oppgradering av overflater i alle rom. Det blei brukt lys og farger. Alle vinduene i bygget blei bytta ut, og mellomtrinnet fikk nye klasserom med lydisolerte vegger. Området for det gamle biblioteket blei gjort om til et felles hovedrom til samling og arrangement.