Hopp til innhold

Badstue på Dalen - Soria Moria

Badstua øverst på Telemarkskanalen

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Tokke Kommune
Entrepriseform:
Totalentreprise
Areal:
50 m2
Byggetid:
2018-2019
Kontraktssum:
4,5 mill

Vi bygde badstue med tilhørende omkledningsrom, dusj og vedlager. Kunstprosjektet "Soria Moria" er et delprosjekt som skal bidra til å øke attraksjonskrafta til Dalen og bidra til opplevelser langs Telemarkskanalen. Prosjektet består i hovedsak av to deler: et gangbryggeanlegg og et bygningsvolum i enden av gangbrygga.

Badstua er kledd med 25 000 fliser i furu. I sponkledningen av malmfuru integreres et mønster av "gullspon". Dette danner karakteristiske fasader, som vil reflektere sollyset på en spennende måte. Innsiden av bygget er kledd med varmebehandlet osp. Gulvdekket er malmfurudekke, samme som brygga, mens det i badsturommet er betonggulv med varmekabler. 

Massene ligger lagvis med kulestein og finsand, og bygningsmassen står på 15 m dype peler. For å hindre at slam fra anleggsarbeidet skulle sive ut i vassdraget, blei det lagt silduk rundt hele anleggsområde. Langs kanten på brygga blei det satt opp lys.

Rørleggerarbeid inkl varmeanlegg blei levert av Kviteseid Rørhandel. Dyruyd Elektro AS fra Seljord stod for elektroarbeidet. Malmfuruen leverte Øyfjell Sag og Høvleri, men det var Dalen Mekaniske som leverte de gullbelagte flisene.

Kunstinstallasjonen ligger langs en turveg nedenfor Dalen Hotell ut mot Bandak. Dette er et populært turområde og det var derfor viktig at Skorve viste hensyn til turfolk og området rundt.

Badstua er lagt merke til verden over, noe som er veldig moro. Badstua har mottatt design- og arkitekturprisen DOGA-merket. Bildene av badstua er også vist på verdens viktigste arkitekturutstilling i Venezia.

Prosjektet er et samarbeid mellom Tokke kommune og Telemarkskanalen regionalpark i prosjektet "Vannveiens fortellinger".