Hopp til innhold

Vi har inngått kontrakt med Statnett om oppgradering av Songa koblingsstasjon i Arabygdi, i Vinje Kommune. Det er en totalentreprise og vi er i gang med prosjekteringsarbeidet. 

Arbeidet omfatter følgende hovedelementer:

  • grunnarbeid
  • miljøsanering og rivearbeider
  • nytt kontrollhus
  • nytt garasjebygg
  • nytt gjerde og port
  • nye føringsveier, kabelkanaler og OPI kanaler
  • utebelysning for veier og plasser samt flombelysning i 300kV utendørs høyspentanlegg
  • jordingsarbeider
  • infrastruktur

Kontraktssum: 40 mill eks.mva