Hopp til innhold

Vi er godt i gang med ombygging og påbygg av Rauland Omsorgssenter. Bygget inneholder eldreboliger, dagsenter, og er i tillegg base for hjemmesykepleien på Rauland.

Bygget er av eldre dato og hadde et generelt oppussingsbehov. Videre skal vi sette opp et bygg som skal inneholde dagsenterfunksjonen, samt noe ombygging for å gjøre bygget funksjonelt iht. dagens bruk. Tilbygget er på ca 140 m2. Det skal bygges om ca 250 m2 og pusses opp ca 690 m2.

Underetasjen skal bygges om og pusses opp som kontor for hjemmesykepleien, påbygget skal inneholde dagsenteret. 

Fasaden skal rehabiliteres og uteområdet skal settes i stand med mellom annet en sansestue.