Hopp til innhold

Vestsiden ungdomsskole

Vestsiden ungdomsskole blei overlevet sommeren 2019.

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Kongsberg Kommunale Eiendom
Entrepriseform:
Samspillentrepise
Areal:
6900 m2
Byggetid:
2018-2019
Kontraktssum:
166 mill

Nye Vestsiden ungdomsskole er bygd som en 8-10, 5-parsell skole. I tillegg rommer skolen en avdeling for forsterket enhet (Villa Ro).

 

Eksisterende bygningsmasse hadde for liten kapasitet og tilfredsstilte ikke kravene til en moderne skole, verken funksjonelt eller teknisk. De blei revet for å gi plass til den nye skolen (ca 4800 m2), som har passivhusstandard, samt at den tilfredsstiller kravene til et pluss-hus. Skolen ble bygd for å oppnå BREEAM-sertifiseringen «Good».

Skolens areal er på ca 6900 m2,  med plass til 480 elever.

Skolen har spesialrom for blant annet mat og helse, sløyd, keramikk, naturfag og tekstil. Det er eget amfi, musikkrom og administrasjonsfløy for ansatte, samt en flerbrukshall på 25 x 45 m spilleflate.

Bygget ble prosjektert og utført iht TEK17 med passivhusstandard iht NS 3701:2012

Prosjektet ble gjennomført med høye krav til inneklima, arbeidsmiljø, fleksibilitet og kvalitet til bygget. Skolen er bygd som et plusshus i masivtre, med energiproduksjon fra solceller og energibrønner. Bygget vil i sin levetid produsere mer energi enn det som trengs for å lage materialene og drifte/anvende bygget i hele levetiden. Varmen i bygget kommer fra varmepumper som henter energi fra energibrønner i berget. Strømmen kommer fra et solcelleanlegg på 300 kW. For langtidslagring av energi har skolen en egen elektrolysør på 20 kW som produserer hydrogen når det er overskudd av solenergi om sommeren. Dette regnes enn så lenge som verdens største metallhydridlager på 2800 kWt, 84 kg hydrogen.

For dette banebrytende energiprosjektet, fikk Kongsberg Kommune og Kongsberg Kommunale Eiendom KLPs Klimapris.

Uteområdet ble opparbeidet i samsvar med utomhusplan og rekkefølgekrav. Dette inkluderte bl.a. ny adkomst med egen hente- og bringesone, parkeringsplasser og aktivitetsområder med utstyr, samt de tiltak som ligger i rekkefølgebestemmelsene. Idrettshallen, garderober, tekniske rom etc, har blitt plassert i byggets underetasje.