Hopp til innhold

Studenthybler Kongsberg

Studenthybler med 155 boenheter, fordelt på to bygg, blei overlevert samtidig med Vestsiden ungdomsskole.

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Kongsberg Kommunale Eiendom
Entrepriseform:
Samspillentreprise
Byggetid:
2018-2019
Kontraktssum:
104,5 mill

Vestsiden studentboliger ligger på nabotomten til skolen og består av 155 boenheter fordelt på to bygg – et med trekledning (Silva), på fire etasjer og et med fasade av mur (Monti), på tre etasjer. Begge er oppført i massivtre (vegger, dekker og tak). 

Det er hybler m/felles kjøkken, hc hybel m/eget kjøkken, hybler m/eget kjøkken, og partyhybel m/eget kjøkken. I 1. etasje på Silvabygget er det felles vaskeriUtover dette ble det bygd parkeringskjeller i vanntett betong på et plan   (ca.50 p-plasser).

Bygget er utformet med kommunikasjonsveier og sentralisert inngang. Teknisk rom, sykkelbod og boder er plassert i 1. etasje.

Det er opparbeidet felles utearealer med grillplass og sittebenker for alle som bor i byggene. Balanseline og balansestokker.

Prosjektet er gjennomført med høye krav til inneklima, arbeidsmiljø, fleksibilitet og kvalitet til bygget.

Prosjektert og utført iht TEK17 med passivhusstandard iht NS 3701:2012

Studenthyblene er bygd som et plusshus i massivtre.

Lekkasjetallene er historisk lave; 0,2.

 

Prosjektet ble gjennomført og levert uten alvorlige hendelser på ansatte eller miljø.