Hopp til innhold

Sjøormporten, Seljord

Skorve har rehabilitert tunnelen, Sjøormporten, ved Rv 36 mellom Seljord og Bø

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Statens Vegvesen Region Sør
Entrepriseform:
Utførelsesentreprise
Byggetid:
2019-2020
Kontraktssum:
43 mill

Tunnelen har en lengde på 567 meter. Arbeidet blei utført for å øke sikkerheten for trafikantene sånn at tunnelen er i samsvar med krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften. Arbeidet i dagsona omfattet bygging av ett nytt teknisk bygg på østsida av tunnelen. Det skulle også foretas utbedring av eksisterende drens/overvannsanlegget ved å legge strømpe i 200 mm betongrør, noen nye sandfangkummer, drensrør og overvannsrør. 

I selve tunnelen omfattet oppdraget å rive og fjerne elektroinstallasjoner, veibanketter, eksisterende vann- og frostsikring og sprøytebetong. Etter at rivearbeidet var ferdig, skulle berget sikres og det skulle bygges ny vann- og frostsikring. Det blei lagt nye føringsveier for kabler og bygd nye banketter, samt ny elektroinstallasjon som lys og nødvendig sikringsutstyr.

Vi fjerna rør som lå i grøftetraseen på Bøsida og reiv over portalen på begge sider av tunnelen.