Hopp til innhold

Kvitsund Gymnas, "Nye Tunhuset"

1.juli 2013 overleverte vi "Nye Tunhuset" på Kvitsund Gymnas i Kviteseid

Prosjektdetaljer

Byggherre:
Kvitsund Gymnas AS
Entrepriseform:
Råbygg internat + kjøkken/matsal
Areal:
1950 m2
Byggetid:
2012-2013
Kontraktssum:
28 mill

Skorve Entreprenør bygde ny matsal, storkjøkken og internat på Kvitsund Gymnas i Kviteseid. Det totale arealet er 1950 m2.. 

Matsalen med storkjøkken ligger som en sokkeletasje og er således fundament for overliggende internatbygg i 4 etasjer.

Bygget er oppført med hovedmaterialer av betong, prefabrikkert betong, mur, trekonstruksjoner og bindingsverk av tre/stål.

Uteområdet  besto av VA-anlegg, natursteinsmurer, opparbeidelse og asfaltering av parkeringsområde.

I og med at skolen var i drift som normalt i prosjektperioden (internatskole med elever til alle døgnets tider), krevdes det ekstra tiltak i form av inngjerding, rutiner på leveranser til anlegget, samt sikkerhetstiltak ved bruk av tårnkran. Men med god forhåndsinformasjon og godt samarbeid med skolens ledelse, samt gode rutiner på anlegget, blei prosjektet utført i henhold til forventninger.