Content1 | col2

Vår nye daglege leiar på turnè i Vest-Telemark!

Måndag 11.oktober, fekk vår nye daglege leiar, Ruth Gunlaug ,gleden av å vera med Ole Henrik og Tarjei på nokre av anlegga Skorve har. Ho starta fyrst i Åmot på Beredskapsbygget til Statnett, Brannstasjonen og Vassverket. Etterpå reiste ho vidare til kabelgrøfta i Botnedalen, der det var utruleg flott natur, og kablar og fjellsikring for Statnett i Eidsborg (litt av ein utsikt!). Ruth takkar for mange trivelege samtaler, innspel og innsikt i alt Skorve held på med. Moro å sjå!??
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS