Content1 | col2

Skorve innstilt til å bygge om legeavdelingen på Vinje helsesenter

Prosjektet omfatter ombygging og påbygg av legeavdelinga ved Vinje helsesenter.

Samla areal er på ca 700 m2. Tilbygget skal i hovedsak inneholde nye kontor. I tillegg skal røntgenrommet flyttes over til nybygget. Alt er på et plan.

Siden bygget er plassert sentralt i Åmot sentrum, må det tas hensyn ti trafikk, gående og syklende ved trafikk til og fra anlegget.

Vi skreiv kontrakt med Vinje kommune i september i fjor og vi skal være ferdige med prosjektet ca 1.mai i år.

Kontraktssummen er på ca 9.600.000,- eks mva.

Entrepriseform: Generalentreprise.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS