Content1 | col2

Skorve Entreprenør er i gang med å bygge omsorgsboliger på Rødberg i Nore og Uvdal kommune

Skorve Entreprenør har skrevet kontrakt med Nore og Uvdal kommune for bygging av 8 omsorgsboliger med fellesarealer for barn og unge med spesielle behov på Skogenberget på Rødberg. 

Byggeprosjektet omfatter: 8 omsorgsboliger, spise- og møterom, garderober, medisinrom, arkivrom, kontor, vakt- og rapportrom, hvilerom, renholdssentral, lager, fellesstue og tekniske rom.

Det skal være vannbåren varme med fjellbrønner. I tillegg er det utomhusarbeider.

Totalareal er på ca 1080 m2 BTA. Det skal legges til rette for velferdsteknologi.

Kontraktssummen er på ca 30.000.000,-. Skorve starta opp i desember i fjor, overlevering er desember 2021.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS