Content1 | col2

Skorve skal bygge Sauherad barne- og ungdomsskole

Skorve Entreprenør as har skrive kontrakt med Sauherad kommune om bygging av ny skole på Gvarv.

Sauherad barne- og ungdomsskole består i dag av to separate bygningar. Den eldste delen som blei bygd i 1971, rommar 5. til 10. trinn.

Den nyaste delen rommar 1. til 4. trinn og blei bygd i 1997.  Det eldste bygget skal rivast og erstattast med eit nybygg for mellom- og ungdomstrinnet. Bygget skal delvis oppførast i massivtre. I det eldste bygget er det planlagt mindre innvendige ombyggingar samt ei tilknytning mot nybygget.

 

Kontraktsummen er på ca 115 000 mill eks.mva

 

Oppstart er 04.11.2019 med ferdigstillelse av heile prosjektet 30.06 2021.

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS