Content1 | col2

Skorve Entreprenør vant anbudet for nye Vestsiden Ungdomsskole på Kongsberg.

"Når Vestsiden Ungdomsskole skal bygges, skal Kongsberg eiendom (KKE) jobbe med gode venner. Anbudskonkurransen blei vunnet av Skorve Entreprenør. Samme firma bygget Kongsgårdmoen skole og legevakta på Kongsberg" Dette stod i Lågendalsposten etter at det var klart at Skorve hadde vunnet anbudet.

I kontraktsløpet ligger det opsjoner til å bygge studenthybler så vel som fleirbrukshall dersom det blir aktuelt seinere. Bygget skal også tilfredsstille bestemte krav. Ambisjonene er høge mtp miljøakseptet. Det skal brukes trevirke i stor grad og det skal nærmest produsere energien det bruker.

Dette er en samspillkontrakt. KKE skal planlegge neste trinn i kontrakten sammen med Skorve. Fram til nyttår skal vi diskutere metoder og utfordringer og jobbe fram en målsum. Skolen skal stå ferdig i juni 2019.

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS