Content1 | col3

Skorve Anlegg og Skorve Entreprenør søker:

Skorve Anlegg:

 

Stikningsingeniør:  Krav: Ingeniørutdanning

 

Anleggsleder:         Krav: min 5 års erfaring / teknisk- eller                                                                              ingeniørutdanning                                                                                               

 Driftsleder:             Krav: min 3 års erfaring frå anleggsdrift

 

Arbeidsoppgaver som stikningsingeniør / masseberegner  er å være en viktig støtte for prosjekt- og anleggsleder, stikningsarbeid på ulike prosjekt, være en ressursperson ift. Norsk Standard og Prosesskoden, beregne utførte mengder på prosjektene, utarbeidelse av målebrev og dokumentasjon.

 

Som anleggsleder får du delta i planlegging, styring og kontroll av virksomheten på byggeplassen. Dine arbeidsoppgaver inkluderer styring av leverandører, underentreprenører og egenproduksjon. Du vi være ansvarlig for oppfølging av kvalitet, fremdrift og HMS.

 

Driftslederens arbeidsoppgaver er praktisk leiing av folk og underentreprenører, sørge for at fremdriften i prosjektene overholdes, føre oversikter over daglige arbeidet, sørge for ryddighet, oppfølging av HMS-arbeidet på våre anleggsplasser, oppfølging av maskiner og utstyr.

 

Arbeidsområdet vil hovudsak være i Telemark

 

Skorve Entreprenør:

 

Prosjekteringsleder:       Krav: Ingeniørutdanning / erfaring

 

Anleggsleder:                  Krav: Ingeniør / tekniker erfaring

 

Driftsleder:                       Krav: min 3 års erfaring

 

 Sentrale arbeidsoppgaver til Prosjekteringselderen vil være å lede prosjekteringsgruppen med hensyn til koordinering og fremdrift, sikre at prosjektet får utforming og kvalitet som er i tråd med forutsetningene. Prosjekteringslederen  må også følgje opp fremdrift og økonomi relatert til prosjektering i prosjektet, og påse at nødvendige tiltak blir gjennomført.

Delta i byggherremøter sammen med Prosjektleder. Bidra i prosjektutvikling, kalkulasjon og innkjøp og rapportere til Prosjektleder.

 

 Som anleggsleder får du delta i planlegging, styring og kontroll av virksomheten på byggeplassen. Dine arbeidsoppgaver inkluderer styring av leverandører, underentreprenører og egenproduksjon. Du vi være ansvarlig for oppfølging av kvalitet, fremdrift og HMS.

 

 Driftslederens arbeidsoppgaver er praktisk leiing av folk og underentreprenører, sørge for at fremdriften i prosjektene overholdes, føre oversikter over daglige arbeidet, sørge for ryddighet, oppfølging av HMS-arbeidet på våre anleggsplasser, oppfølging av maskiner og utstyr.

 

Arbeidsområdet vil hovudsak være på Østlandet

 

 

Betingelser for alle stillingene:

 

  • Konkurransedyktige betingelser
  • Muligheter for egenutvikling
  • Pensjons- og forsikringsordninger
  • Trivelig og romslig arbeidsmiljø

 

 Vi ønsker å ansette selvstendige, ansvarsbevisste og handlekraftige

personer med sterk stå-på vilje og høy gjennomføringsevne. Du må

kommunisere godt, være strukturert og nøyaktig i din arbeidsutførelse.

 

 Spørsmål til stillingene kan rettes til Daglig leder Per Ivar Magnushommen,  Mob. 417 57 600.

 

Søknad med CV sendes til Personalansvarlig Elin Lid, elin@skorve.no

 

Søknadsfrist: Snarest

 

 

 

 

 

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS