Content1 | col3

Skorve Entreprenør AS er i vekst!

Vi søker engasjerte Prosjektledere og Anleggsledere til våre prosjekter.

Skorve Entreprenør AS holder til i Seljord. Vi anser hele Telemark som vårt primærområde.

Vi tilbyr totalentrepriser og hovedentrepriser innen alle typer bygg.

 

 Som leder i Skorve Entreprenør skal du ivareta og lede et eller flere prosjekter.

 Du skal bidra til effektiv fremdrift, god flyt og lønnsomhet.

 Med ditt lederskap er du en viktig bidragsyter til våre medarbeideres trivsel, mestring, faglig og personlig   utvikling.

 

 Som Prosjektleder i Skorve Entreprenør er du en viktig ressurs i gjennomføringen av prosjekt i sin helhet.

 • Du skal bidra aktivt i alle prosjektets faser, fra tidlig fase, prosjektering, gjennomføring og overlevering.
 • Du skal lede og koordinere det tverrfaglige arbeidet mellom prosjektering, innkjøp og produksjon.
 • Du er ansvarlig for all byggherrekontakt, samt gjennomføring av interne og eksterne prosjektmøter.
 • Du skal støtte prosjektets anleggs- og arbeidsledere slik at de kan utføre sine oppgaver innenfor HMS, KS og fremdrift på best mulig måte.
 • Som prosjektleder har du det overordnede ansvaret for at prosjektet gjennomføres iht. Skorve sine kvalitetskrav.

 

Som Anleggsleder i Skorve Entreprenør AS er du ansvarlig for å planlegge og skape god drift på ditt prosjekt.

 • Lederansvar for egne ansatte på ditt prosjekt.
 • Oppfølgingsansvar for HMS, innkjøp, kontrakt, økonomi og kvalitet.
 • Ansvar for planlegging, fremdrift, bemanning og underentreprenører.
 • Etterlevelse av Skorve Entreprenør sine krav til HMS, kvalitet, økonomi, organisasjonskultur og lederstil.
 • Delta i anbuds- og tilbudsprosesser ved behov.

 

Felles for begge stillingene er at vi ser etter deg med:

Høyere teknisk utdannelse, fortrinnsvis Bachelor/master innen bygg.

(Solid og relevant erfaring kan kompensere for kravet til høyere utdanning)

Proaktiv ledelse og god økonomisk forståelse.

Erfaring fra utførende entreprenør er en fordel.

 

I Skorve Entreprenør kan vi tilby deg

 • Konkurransedyktige betingelser, med gunstige forsikring- og bonusordninger.
 • Et hyggelig miljø med godt faglig nivå.
 • En solid og trygg bedrift i vekst
 • Mulighet til å utvikle deg faglig og personlig, med ansvar og innflytelse.

 

Vi har mange interessante prosjekter i vår portefølje, og vi har nye spennende prosjekter på vei inn.

Søk i dag – vi ser frem til å ha deg med på laget!

 

For mer informasjon, ta kontakt med daglig leder Per Ivar Magnushommen

Tlf.: +47 417 57 600                                

per.ivar@skorve.no

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS