Content1 | col2

Atrå ungdomsskole, Tinn kommune

Oktober 2019 blei nye Atrå Skole i Tinn Kommune overlevert.

Eksisterende 8-10 skole med samfunnshus, basseng og bibliotek blei sanert og erstattet med et nytt bygg i massivtre tilknytta eksisterende barneskole.

Skolen har plass til 250 elever. Den nye skolen er kobla sammen med barneskolen med ei gangbru mellom bygga. Brua er i massivtre.

Den nye delen av skoleanlegget inneholder samfunnshus, skolekjøkken, realfag og klasserom med grupperom, samt funksjoner med felles ledelse og administrasjon.

Skolen er bygd opp i massivtrekonstruksjon og Lett-tak. Ytterveggene er i royalimpregnert i 2 etasje og cembriplater i 1.etasje. Isolasjon i yttervegger: paroc. Det er mye synlig massivtre i samfunnshuset, og minst en vegg i hvert klasserom, samt korridor med massivtre.

Det er brukt gode, holdbare materialer som tåler aktiv bruk og som eldes med verdighet.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS