Content1 | col2

Vestsiden ungdomsskole, Kongsberg

Skorve Entreprenør overleverte bygget sommaren 2019.

Skorve Entreprenør bygde Vestsiden Ungdomsskole for Kongsberg kommunale eiendom KF. Den blei bygd som en 8-10, 5-parsell skole.

Prosjektet blei gjennomført med høge krav til inneklima, arbeidsmiljø, fleksibilitet og kvalitet til bygget. Skolen er bygd som et plusshus i massivtre med energiproduksjon frå solceller og energibrønner. Bygget vil i si levetid produsere meir energi enn det som trengs for å lage materialene, drifte bygget heile levertida og avhende bygget. Kongsberg kommune og KKE fekk KLPs klimapris for dette banebrytande energiproduktet.

Vi opparbeida uteområdet i samsvar med utomhusplan og rekkefølgekravene. Dette inkluderte ny adkomst med egen hente- og bringesone, parkeringsplasser og aktivitetsområder med utstyr.

Idrettshallen med spillflate på 25 x 45 m garderober, tekniske rom etc, er blitt plassert i byggets underetasje.

Skolens areal er på ca 6900 m2 med plass til 480 elever.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS