Content1 | col2

Omsorgsboliger Vinje Kommune

Omsorgsboligene blei overlevert høsten 2014.

Skorve bygde nye omsorgsboliger for Vinje Kommune. Dei inneheld til sammen 11 leiligheter, samt eit fellesareal med bl.a fellesrom, kotor, møterom, garderober, teknisk rom ol.

Tildelinga av prosjektet skjedde etter fylgjande kriterier: 70 % pris og 30 % kvalitet. Bygget blei oppført på ei tomt sentralt i Åmot Sentrum. Totalt areal på BTA ca 1380 m2.

Skorve Entreprenør har utført prosjektet i en totalentreprise. Åge Skindalen hadde ansvar som prosjektleder. Utførelsen hadde Roy Olav Riis ansvar for.

Sidan bygget ligg nært et forretningsområde var det viktig å ta hensyn til virksomhetene under byggearbeidet.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS