Content1 | col2

Vest-Telemark Næringshage, Kviteseid

Vi overleverte bygget juli 2014.

Vest-Telemark Næringshage blei utlyst som en Totalentreprise våren 2013, og vi blei tildelt kontrakten høsten samme året. Vi skulle bygge om og oppgradere "Findalen"bygget i Kviteseid Sentrum. Det skulle oppgraderes til moderne kontorplasser.

Etter hvert som arbeidet tok til blei det fort bestemt at alle eksisterende yttervegger i tre skulle rives og erstattes av nye. Alle takkonstruksjonene blei også revet og erstattes med nye.

Bygget inneholder 52 kontorplasser, kjøkken og kantine, ventilasjonsrom, garderober, kjeller, bad og toaletter. Totalt areal på BRA er 1247 m2.

Opparbeidelse av parkeringsområde på ca. 1400 m2 og asfaltering av dette var også med i entreprisen. Det var ingen alvorlige hendelser hverken på ansatte eller miljø.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS