Content1 | col2

Notodden Bok- og Blues hus

Vi overleverte Bok- og Blueshuset desember 2013.

Prosjektet blei utført som et samarbeid mellom Skorve Entreprenør og Tor Entreprenør, der fordelinga var 60/40 og der Skorve var kontraktspart til Notodden Kommune.

Bygget er over 3 etg og et samla brutto areal på 5224 m2. Det rommer bibliotek, kino, auditorium, lydstudio, bluesmuseum, livescene/kafe, kulturskole, administrasjon og tekniske rom.

Utvendig er det utført arbeider: Ca. 3000 m2 med støpte dekker med fjernvarme, skatepark, utendørs amfi med flytende scene på Heddalsvatnet, bryggeanlegg, asfaltering og beplantning med tre osv.

P.g.a tidligere industri blei det utført omfattende masseutskifting i tomta, dei forurensede massene blei kjørt og levert til godkjent mottak.

Vi hadde ingen alvorlege hendelser på ansatte eller miljø.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS