Content1 | col2

Kvitsund Gymnas, Kviteseid

1.juli 2013 overleverte vi "Nye Tunhuset" på Kvitsund Gymnas i Kviteseid. Skorve Entreprenør har bygd ny kantine / matsal med internat på Kvitsund Gymnas i Kviteseid. Matsalen er på 950 m2 og internatet på 800 m2 totalt. På taket til matsalen er det en oppholdsplass i lik høyde med tunet. Den er hellelagt. Her får elevene en fantastisk utsikt mot Sundkilen. I den ene enden av taket er det satt opp et internatbygg i 4 etasjer.
Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS