Content1 | col2

Den Røde Skolen i Skien

I november 2012 ferdigstilte vi Den Røde Skole i Skien. Byggetida var 1 år. Skorve Entreprenør har bygd den første skolen i landet for autistiske barn. Vi skulle restaurere eksisterende skole og bygge nytt tilbygg i 2 etg, pluss teknisk rom og samlingsrom i mellombygg. Men da vi starta med restaureringen av eksisterende del, var den av så dårlig forfatning at det blei beslutta at den skulle rives og deretter bygges ny.


For Skorve Entreprenør sin del var dette den første jobben vi hadde i Grenlandsdistriktet.

Syzweb publiseringsløsning levert av Aveno Digital AS